Bakırköy Renkli Ultrason Görüntüleme Merkezi İletişim 09:00 - 18:00:: 0 (212) 466 33 02 - 0 (212) 466 33 03 -  0(553) 889 3303 - Dr. Ersen Alp ÖZBALCI Randevu için 7/24: 0850 433 4261

Yasal Uyarı! Sitemizde yer alan yazılar ve bilgiler eğitim amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbı önerme amaçlı değildir. Devamını oku

SAĞLIK BAKANLIĞI TALİMATLARI GEREĞİ COVİD19 ŞÜPHELİ OLGULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Bir tık ile arayın
0 (212) 466 33 02 0 (212) 466 33 03 0 (553) 889 33 03
 WhatsApp

RENKLİ ULTRASON
BİYOPSİ İŞLEMLERİ
EMAR 
TOMOGRAFİ
MAMOGRAFİ

Bakırköy İstanbul

Randevu için

Doktor ismine tıklayın Dr. Ersen Alp ÖZBALCI
Dr. Ayşe Ahsen BAKAN

Meme Kanseri Tarama

MEME KANSERİ TARAMASI KİMLERE, NASIL YAPILIR?

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen ve 40-59 yaş grubundaki kadınlarda en sık ölüme neden olan kanserdir.
Meme kanserinden ölümleri azaltmak için batı ülkelerinde 1960 yılların sonlarına doğru mamografik tarama çalışmaları başlamıştır. Erken tanı için rastgele ve kontrollü çalışmalar yapılmış , bu çalışmalarda ve bu çalışmalar sonrasında uygulamaya geçen tarama programlarında mamografik taramanın meme kanserinden ölüm oranlarını azalttığı saptanmıştır.

Ülkemizde yapılan tek çalışmada Türkiye’de meme kanserinin %50‘sinin 50 yaş altında geliştiği izlenmiştir. Bu nedenle 40 yaştan itibaren her yıl düzenli mamografi kontrolü özellikle ülkemiz kadınları için önem taşımaktadır.

Literatürdeki bilgiler ve batı ülkelerindeki uygulamalar değerlendirildiğinde 40 yaş üstü kadınlarda yıllık mamografi taraması en etkin yöntem olarak görülmektedir. (Referans: Smith RA, Saslow D, Sawyer KA, et al. American Cancer Society guidelines for breast cancer screening: update 2003. CA Cancer J Clin 2003; 53:141–69. 44. eig SA, D’Orsi CJ, Hendrick RE, et al. American College of Radiology Guidelines for breast cancer screening. AJR Am J Roentgenol 1998;171:29–33)

Türk Radyoloji Derneği de meme kanseri tarama programları için hazırladığı rehberde ACS nın programını temel almıştır.

Tarama rehberi nedir?

Tarama rehberlerinin hazırlanmasında ana amaç tıbbi pratiğin bilimsel veriler çerçevesinde hasta yararına düzenlenmesini sağlamaktır.
Bilimsel verilerin doğru derlenerek hasta yararına sunulması da tarama programlarının amaçlarındandır.
Tarama rehberleri hazırlanırken ülke veya toplumun kaynaklarının, bu önerileri yerine getirip getiremeyeceğine bakılmaz. Örneğin ABD‘de American College of Radiology‘nin (ACR) yayınladığı, meme kanseri tarama rehberi bunun en iyi örneğidir. ACR detaylı bir tarama rehberi oluşturmasına rağmen ABD hükümeti, toplumun meme kanseri için taranması amacı ile hiçbir tarama bütçesi ayırmamaktadır. ABD’de devlet otoritesi sadece tarama yöntemlerinden mamografinin kalitesinin sağlanması ve korunmasında aktif rol oynamaktadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan KETEM (kanser erken teşhis ve eğitim merkezi) yayınladığı genel kanser tarama programında 50 yaşından sonra 2 yılda bir mamografik tarama önermektedir

Tarama programı nedir?

Tarama programları ülke kamu otoritesinin veya kamusal görev üstlenmiş bir takım kurumların düzenlediği en üst düzeyde faydanın amaçlandığı, ana çerçevesi mevcut kaynaklar ile belirlenen tarama faaliyetleridir. Burada amaç bilimsel verilerin dışına çıkmadan, parasal, ekipman ve insan kaynaklarının sınırları içinde en çok fayda gören alt grubun sosyal devlet ve sosyal kurum faydası ön planda tutularak taranmasıdır. Sosyal devlet anlayışının daha belirgin olduğu Avrupa’da ise meme kanseri taramaları genellikle kamunun önderliğini yaptığı meme kanseri programları çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak bu ülkelerde de sunulan tarama programları çerçevesi dışında kalan durumlarda taramalar bireyin istekleri çerçevesinde ücretli veya ücretsiz yapılabilmektedir.

Yapılan tarama programlarının çoğunda tarama ile meme kanserinin erken evrede kontrol edilebileceği ve tarama yapılan kadınlarda yakalanan kanserlerin evre ve histopatolojik grade’lerinin normal popülasyona göre daha düşük olduğu gösterilmiştir. Genel olarak veriler değerlendirildiğinde, mamografi taraması ölümü %25-30 arasında azaltmaktadır.

Tarama mamografisi Nedir?

Asemptomatik kadınlarda klinik bulgu ortaya çıkmadan meme kanserini saptayarak meme kanserinden ölümlerin azalmasını sağlayabilen tek kanıtlanmış görüntüleme yöntemidir. Tarama programının amacı meme kanserinde mortalite oranlarının düşürülmesi ve ortalama yaşam süresinin uzatılmasıdır. Meme kanseri tanısında pek çok görüntüleme yöntemi kullanılabilmekle birlikte, tarama amaçlı en etkin görüntüleme yöntemi olarak halen mamografi kullanılmaktadır.

Dr. Ersen Alp ÖZBALCI

{fcomment}

Kategori: M

Ersen Alp ÖZBALCI